GARDENIA ATELIER - usługi ogrodnicze
GARDENIA ATELIER - usługi ogrodnicze
//gardeniaatelier.pl

GARDENIA ATELIER - usługi ogrodnicze

Usługi projektowe

Zapraszamy do skorzystania z promocji „Im więcej, tym lepiej” i otrzymania nawet do 50% rabatu na projekt ogrodu! Im większą posiadacie Państwo działkę, dla której zlecicie nam wykonanie kompleksowego projektu ogrodu, tym mniej za niego zapłacicie. Dodatkowy 30% rabat otrzymają Państwo, jeśli wykonanie projektu ogrodu przypadnie na okres zimowy tj. od 1 stycznia do 1 marca. Szacunkowy koszt wykonania projektu ogrodu przedstawia poniższa tabela.
powierzchnia działki cena za m2   działki obowiązująca w okresie wiosny, lata i jesieni
(od 1 marca do 1 stycznia)
cena za m2   działki obowiązująca w okresie zimowym
(od 1 stycznia do 1 marca)
do 500 m2   4,00 zł 2,80 zł
500 – 1000 m2   3,50 zł 2,45 zł
1000 – 2000 m2   3,00 zł 2,10 zł
2000 – 3000 m2   2,50 zł 1,75 zł
3000 – 4000 m2   2,30 zł 1,60 zł
4000 – 5000 m2   2,15 zł 1,50 zł
od 5000 m2   2,00 zł 1,40 zł
Na dokumentację projektową aranżacji ogrodu składają się:
 • inwentaryzacja działki (z naniesioną zielenią istniejącą, zabudową oraz innymi znajdującymi się na działce elementami)
 • szkice koncepcyjne ogrodu (Klient wybiera najbardziej odpowiadającą mu wersję oraz zastosowane rozwiązania projektowe)
 • projekt kolorystyczny aranżacji ogrodu (wizualizacja) wybranej koncepcji w rzucie z góry, przedstawiający proponowane zagospodarowanie działki, uwzględniające wszystkie elementy projektowanego ogrodu (tj. roślinność, nawierzchnie, elementy małej architektury)
 • projekt nasadzeń zieleni, czyli szczegółowe rozlokowanie wykorzystanych w projekcie gatunków roślin, wraz z ich opisaniem i zwymiarowaniem
 • aranżacja nawierzchni wraz z elementami małej architektury, czyli ich umiejscowienie na projekcie z opisaniem i zwymiarowaniem
 • detale, czyli rysunki szczegółowe zastosowanych w projekcie wybranych rozwiązań – jeśli opracowanie będzie wymagać ich przedstawienia
 • opis techniczny zawierający m.in. opis zinwentaryzowanej działki, opis projektu, zestawienie powierzchni, opis zastosowanych nawierzchni oraz elementów małej architektury, wykaz gatunkowy oraz ilościowy zastosowanych roślin, opis oraz terminy prac ogrodniczych podczas zakładania ogrodu, a także podstawowe informacje dotyczące jego późniejszej pielęgnacji
 • orientacyjny kosztorys w zakresie usług świadczonych przez firmę
W cenie projektu zawierają się również spotkania oraz konsultacje z Klientem. Na Państwa życzenie istnieje możliwość rozszerzenia zakresu projektu o dodatkowe elementy, jak np. dodatkowe kolorowe wizualizacje (również trójwymiarowe – 3D), małą architekturę projektowaną na wymiar, oświetlenie ogrodu, projekt systemu nawadniającego, odwodnienia działki czy aranżacje zielenią balkonów i tarasów. Rozszerzenie zakresu projektu jest opcją dodatkowo płatną.

Usługi ogrodnicze

Zapraszamy do skorzystania z promocji „Pierwsza usługa za pół ceny”! W jej ramach, pierwsza usługa ogrodnicza wykonana dla Państwa, a związana z istniejącym już ogrodem, wykonywana jest z 50% rabatem! Niniejsza promocja dotyczy również doradztwa z zakresu projektowania i wykonywania ogrodów oraz usług ogrodniczych. Cena usług ogrodniczych ustalana jest bezpośrednio z Klientem, jeszcze przed przystąpieniem do zlecenia. Jej wysokość uzależniona jest od ilości, terminu oraz rodzaju pracy do wykonania.
 
UWAGA:
 • W promocji „Im więcej tym lepiej” cena wyjściowa wykonania projektu, od której nalicza się uzależniony od wielkości działki rabat, wynosi 4,00 zł/m2   oraz 2,80 zł/m2  , zależnie od okresu zlecenia wykonania projektu. Podane w tabeli ceny dla poszczególnych wielkości działek, oraz okresów zlecenia projektu są kwotami pomniejszonymi o przypisane im rabaty.
 • Cena minimalna wykonania projektu ogrodu to 980 zł dla projektu, którego wykonanie przypadnie na okres między 1 marca a 1 stycznia oraz 800 zł dla projektu, którego wykonanie przypadnie na okres między 1 stycznia a 1 marca.
 • Promocja „Pierwsza usługa za pół ceny” dotyczy tylko usług związanych z opieką nad już istniejącymi ogrodami. Promocją tą nie są objęte usługi związane z zakładaniem nowego ogrodu czy wykonaniem projektu ogrodu. Promocją objęta jest jedynie tzw. robocizna – ceny zakupu ewentualnych roślin, materiałów, usług zewnętrznych czy środków chemicznych nie podlegają niniejszej promocji.
 • Wszystkie podane na naszej stronie informacje mają charakter orientacyjny, mający jedynie przekazać Państwu przybliżony zakres i koszt projektu oraz świadczonych usług. Podane stawki mogą ulegać zmianom, w zależności od ilości i stopnia skomplikowania przyjętych do wykonania rozwiązań projektowych oraz związanego z działką stopnia trudności wykonania usługi.
 • Niniejsza strona www.gardeniaatelier.pl oraz jej podstrony nie stanowią oferty handlowej, a wszystkie podane na nich informacje mogą ulec zmianie.